• Gwarancja

Sklep Sunways udziela na zakupiony sprzęt gwarancję producenta na okres od 2 do 25 lat od daty zakupu.

Producent zapewnia bezpłatną naprawę w przypadku wystąpienia w okresie gwarancji uszkodzeń wynikłych wyłącznie z wad materiałowych.

Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni.

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli sprzęt wymaga ekspertyzy, termin ten ustala się na 28 dni. Ekspertyzę wykonuje producent, który jednocześnie może przedłużyć czas gwarancji o ilość dni niezbędnych na przeprowadzenie oceny technicznej uszkodzenia.

Serdecznie zapraszamy do zakupów